Den Grønne Korridor Skjern

Den Grønne Korridor Skjern er et eksempel på lokal virketrang, der kombineret med støtte fra en af vores store fonde og et godt samarbejde får store ting til at ske. Til glæde for mange i området og til inspiration andre steder. Initiativtager til projektet er Skjern Udviklingsforum, der præger udviklingen i Skjern ved inddragelse af borgere og virksomheder og som tilsat en stor portion frivillighed, har givet det ekstra som man kun opnår hvis man løfter i flok. Baggrunden for projektet er Kirkeåen, der slynger sig gennem Skjern fra øst mod vest på en strækning af ca. 3,5 km, og hvor fremsynede planlæggere har undgået at bebygge alle de grønne områder, sikkert også godt hjulpet af den bløde jordbund. Dette er rammerne for Den Grønne Korridor Skjern og her er 5 byrum med hver deres særpræg, men også med en fælles idenditet. Her gøres nogle allerede fine områder endnu bedre for borgere og besøgende. Samtidig danner Kirkeåen et unikt link til naturområderne i det smukke Skjern Å område.

Klimaudfordring

Kirkeåen er smuk og giver liv i Skjern, men er samtidig også en udfordring ved kraftige regnskyl. Senest den 6. september 2014, hvor et skybrud fik Kirkeåen til at gå over sine bredder, og der skete betydelig skade på ejendom. Herunder også på et lavtliggende senior-aktivitetscenter og det medførte, at aktivitetscentret nu er opgivet. Den Grønne Korridor Skjern skal således både favne det rekreative, læring, formidling og bidrage til klimasikring af området.

Borgerinddragelse

En omfattende borgerinddragelsesproces har været et centralt element i processen og skal efterfølgende skal danne grundlaget for den fremadrettede udvikling, brug og drift af området. Projektet er i udførelsesfasen organiseret med en styregruppe som ledelse og Skjern Udviklingsforum bestrider formandsposten og de fem byrum er repræsenteret med en eller to personer. Projektets arkitekt og projektlederen har også sæde i styregruppen på 10 personer. Byrumsgrupperne er etableret under borgerinddragelsesprocessen og har gennem hele forløbet haft en afgørende indflydelse på hvordan projektets endelige udformning er blevet. Det er også byrumsgrupperne der efterfølgende bidrager til driften og udviklingen af områderne, hvor hovedparten er ejet af kommunen.

Økonomi

Den Grønne Korridor Skjern støttes med 6,2 mio. kr. fra Nordea-Fonden og 1,0 mio. kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Skjern Udviklingsforum er projektejer, og gennemførelsen af projektet sker i tæt samarbejde parterne imellem. Som projektleder er ansat en kommunal medarbejder, der binder trådene sammen i et ligeværdigt samarbejde.

Den Grønne Korridor Skjern indvies den 9. september 2017, klar til brug og fremtidig udvikling.

Side 1 af 5
Gå til ældre indlæg

Events

Mød op lørdag den 9. september 2017 og gør åbningen af Den Grønne Korridor Skjern til en festlig dag.

Læs mere i denne invitation:

Program for åbningen af Den Grønne Korridor (PDF)

Hjemmeside leveret af mortenknudsen.dk - hjemmesider til vestjyske virksomheder og foreninger