Den Grønne Korridor

’Den grønne korridor’ langs Kirkeåen gennem Skjern blev egentlig set som en mulighed for at aflede regnvandet, så Skjern by ikke bliver oversvømmet ved skybrud. Men der er ikke tale om et traditionelt klimatilpasningsprojekt. Skjern Udviklingsforum vil derimod samarbejde med områdets borgere om at gøre korridoren langs Kirkeåen til et rekreativt område, som forbinder bycentrum med landskabet omkring Skjern Å. Projektet gennemføres fra marts 2015 til september 2017 med 6,2 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden.

Side 1 af 4
Gå til ældre indlæg
Hjemmeside leveret af mortenknudsen.dk - hjemmesider til vestjyske virksomheder og foreninger